Vælg en side

Andelshaveforeningen OF Lynæs

OF Lynæs er en del af Omegnens Fritidshaveforening, som er en andelsforening stiftet i 1966 med det formål at give medlemmerne mulighed for fritidshaver for en rimelig penge.

OF Lynæs adresse er: Fælleshuset, Tornerosekæret 5, 3390 Hundested. Nærmeste station er Vibehus trinbrædt, og så tager det ca. et kvarter at gå ned til haveforeningen ad Frederiksværkvej.

I sæsonen har vi flere fællesaktiviteter, som vi opfordrer alle medlemmer til at være en del af. Foreningen er afhængig af at vi hjælper til ved fællesarbejde og andre aktiviteter og at alle er indstillet på at sætte fællesskabet højt på dagsordnen. Det er medlemmerne, som skaber foreningen.

Vi er glade for vores lille fristed og opfordrer alle der kommer i foreningen til at vise hensyn og passe på herlighederne.

Vedr. lokalplan 09.7 for en rækkehusbebyggelse ved Højbjerg

Bestyrelsen følger byggeriet ved Højbjerg tæt

Vi har erfaret at stien, fra enden af Dværgbakken til  den lille sø og Konvalvej er blevet yderst ufarbar. Stien er ellers omtalt i lokalplanen for området og skal ifølge denne bevares. Derfor sendte OF d. 5. september vedlagte skrivelse til Halsnæs Kommune.

I skrivende stund har vi endnu ikke fået svar fra Halsnæs Kommune og vi kan konstatere at færdsel på stien nu dels er blevet umuliggjort og at der nu er sat skilte op om at man slet ikke må gå igennem.

Det kan vi selvsagt ikke accepterer og bestyrelsen vil derfor følge op på situationen evt. i samarbejde med foreningens advokat.

Læs brev til Halsnæs Kommune HER

Info følger…

På bestyrelsens vegne

/Mads

Kære alle

Fra nu af og frem til efterårsferiens slutning (uge 42) må vi igen aflevere grenaffald – men med den vigtige forskel, at DET KUN GÆLDER FOR PARKERINGSPLADSEN VED ELVERVÆNGET.

Det er altså ikke tilladt i år at lægge grenaffald ved fælleshusets parkeringsplads. Det skyldes, at arbejdet med etablering af ny affaldscontainerplads snart går i gang, og at vi indtil den er færdig, er nødt til at stille vores affaldscontainerne på parkeringspladsen, som tillige skal bruges til storskrald.

Bemærk også, at med grenaffald menes grene fra beskæring eller fældning af træer – og ikke almindeligt haveaffald. Grenaffaldet bliver hentet i ugen efter efterårsferien, hvilket betyder, at søndag den 23. oktober er sidste frist.

Årets sidste storskrald bliver også hentet i uge 42 – og det foregår som i foråret kun på parkeringspladsen foran fælleshuset, fordi kommunen ikke længere henter ved de enkelte huse. Du kan i ugen op til – altså fra søndag den 9. til søndag den 16. oktober aflevere dit storskrald, hvor det hører hjemme ved de skilte, som bliver sat op. Vi ved nemlig ikke, hvilken dag, de kommer og henter.

Hver parcel kan højst aflevere 10 enheder.  En enhed er for eksempel et møbel, en sæk eller et bundt. Afleverer du noget af affaldet i sække, skal det være i klare plastsække.

Stil de forskellige affaldstyper tydeligt adskilt.

Her kan du se, hvilke typer affald du kan aflevere til storskrald:

  •  Aviser og ugeblade
  • Pap
  • Glasflasker og glasemballage
  • Konservesdåser og metalemballage
  • Jern og metal
  • Hårde hvidevarer
  •  Stort brændbart
  • Småt brændbart
  • Elektronikaffald
  • Græsslåmaskine, dog skal disse tømmes HELT for olie/benzin

Du kan ikke aflevere følgende til storskrald:

  •  Murnagel faste enheder, feks rør, brændeovne mm.
  • Byggeaffald
  • Auto og knallertdele
  • Beton, feks parasolfod
  • Haveaffald

Artikler