Vælg en side

Andelshaveforeningen OF Lynæs

OF Lynæs er en del af Omegnens Fritidshaveforening, som er en andelsforening stiftet i 1966 med det formål at give medlemmerne mulighed for fritidshaver for en rimelig penge.

OF Lynæs adresse er: Fælleshuset, Tornerosekæret 5, 3390 Hundested. Nærmeste station er Vibehus trinbrædt, og så tager det ca. et kvarter at gå ned til haveforeningen ad Frederiksværkvej.

I sæsonen har vi flere fællesaktiviteter, som vi opfordrer alle medlemmer til at være en del af. Foreningen er afhængig af at vi hjælper til ved fællesarbejde og andre aktiviteter og at alle er indstillet på at sætte fællesskabet højt på dagsordnen. Det er medlemmerne, som skaber foreningen.

Vi er glade for vores lille fristed og opfordrer alle der kommer i foreningen til at vise hensyn og passe på herlighederne.

Kære Alle

Som nogen af Jer har bemærket har Halsnæs Forsyning haft ualmindeligt svært ved at håndtere deres egen storskraldsordning. Og det ser ikke ud til at det bliver bedre.

Derfor vil der fremadrettet kun blive afhentet storskrald fra parkeringspladsen ved fælleshuset, de tre gange om året der bliver afhentet storskrald.

Du skal altså ikke længere selv tilmelde dig på Halsnæs Forsynings hjemmeside. ( Du skal altså ignorer det som Halsnæs Forsyning skriver :-))

Næste gang der bliver afhentet storskrald vil være i uge 25.

Det betyder at du i ugen inden, altså fra tidligst søndag d. 12. juni og senest søndag d. 19 juni 2022 kan stille storskrald på parkeringspladsen ved fælleshuset.

Stil affaldet, så det ikke er til gene for trafikken.

Du kan højst aflevere 10 enheder pr. parcel. En enhed er for eksempel et møbel, en sæk eller et bundt. Afleverer du noget af affaldet i sække, skal det være i klare plastsække.

Stil de forskellige affaldstyper tydeligt adskilt.

Her kan du se, hvilke typer affald du kan aflevere til storskrald:

  • Aviser og ugeblade
  • Pap
  • Glasflasker og glasemballage
  • Konservesdåser og metalemballage
  • Jern og metal
  • Hårde hvidevarer
  • Stort brændbart
  • Småt brændbart
  • Elektronikaffald
  • Græsslåmaskine, dog skal disse tømmes HELT for olie/benzin

Du kan ikke aflevere følgende til storskrald:

  • Murnagel faste enheder, feks rør, brændeovne mm.
  • Byggeaffald
  • Auto og knallertdele
  • Beton, feks parasolfod
  • Haveaffald

Som god hovedregel, kan man sige, at det du ville tage med ved en fraflytning, er som regel også det vi vil tage med på storskraldsturen.

Og husk nu at der er kun dig og mig til at holde orden og sikre at det foregår til alles tilfredshed.

Pas på hinanden op på Lynæs

/Mads

Artikler