Referat 27. september 2020

Referat 27. september 2020

Referat af bestyrelsesmøde, søndag d. 27. september i OF Lynæs Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde 2. Nyt fra formanden 3. Nyt fra næstformanden 4. Gennemgang af økonomien 5. Sager til fælles drøftelse a. Opfølgning på kongres b. BBR registrering c. Møder,...
Renere røg fra brændeovne

Renere røg fra brændeovne

Her er lidt gode råd til bedre udnyttelse af brændeovenen til glæde for naturen og dig Brændeovne er den største kilde til luftforurening i Danmark. Ved at tænde op i toppen af brændet, kan du sørge for, at din brændeovn udleder op mod 80 % færre partikler. Men ifølge...
Referat 27. september 2020

Referat 9. august 2020

Referat af bestyrelsesmødet  9. august 2020 kl. 12-14 i Lynæs Til stede var: Mads, Jan, Ingelise, Bent og Lis. Dagsorden: Referat fra sidste møde 2. Nyt fra formanden 3. Nyt fra næstformanden 4. Gennemgang af økonomien 5. Sager til fælles drøftelse a. Byggetilladelser...