Mail fra Hundested kommune

Mail fra Hundested kommune

Til Omegnes Fritidshaveforening Lynæs ved Grundforbedringsfirmaet Kjeld Morel I anmodede i oktober 2019 Halsnæs Kommune om at starte en reguleringssag for Ullerup Å, idet fritidshaverne gentagne gange har oplevet oversvømmelse af deres ejendomme. Konkret bad I...
Online bestyrelsesmøde 18. marts

Online bestyrelsesmøde 18. marts

Bestyrelsen har d.18/3 afholdt et kort bestyrelsesmøde online, hvor diverse aktuelle sager blev drøftet. Næste bestyrelsesmøde bliver skærtorsdag, d. 9. april kl. 11. Her vil bestyrelsen bl.a. lægge planer for den udskudte generalforsamling og sæsonens søndagsvagter...
Lokalplan 09.7

Lokalplan 09.7

Lokalplan 09.7 for en rækkehusbebyggelse ved Højbjerg. Halsnæs Kommune fremlagde i efteråret 2019 et forslag til en ny lokalplan “For en rækkehusbebyggelse ved Højbjerg” Forslaget kan findes på Halsnæs Kommunes hjemmeside...
Husholdsningsaffald

Husholdsningsaffald

Kære alle På baggrund af den aktuelle situation er der flere af vores medlemmer,der ønsker at være i Lynæs de næste uger. Det betyder, atrestaffaldsbeholderne ved Fælleshuset hurtigt vil blive fyldt. De bliver tømt sidste gang på mandag. Derefter skal vi bruge...