Renere røg fra brændeovne

Renere røg fra brændeovne

Her er lidt gode råd til bedre udnyttelse af brændeovenen til glæde for naturen og dig Brændeovne er den største kilde til luftforurening i Danmark. Ved at tænde op i toppen af brændet, kan du sørge for, at din brændeovn udleder op mod 80 % færre partikler. Men ifølge...
Referat 9. august 2020

Referat 9. august 2020

Referat af bestyrelsesmødet  9. august 2020 kl. 12-14 i Lynæs Til stede var: Mads, Jan, Ingelise, Bent og Lis. Dagsorden: Referat fra sidste møde 2. Nyt fra formanden 3. Nyt fra næstformanden 4. Gennemgang af økonomien 5. Sager til fælles drøftelse a. Byggetilladelser...
Referat 9. august 2020

Generalforsamling 2020

Referat af generalforsamling i OF Lynæs, lørdag d. 29/8-2020 Valg af dirigent og referent: Susanne P. Svendsen, Dværgbakken 32, blev valgt til dirigent og Jacob Søborg, Nøkkevangen 7, blev valgt til referent. Valg af stemmetællere: Allan Jørgensen, Elvervænget 7, og...
Grenafffald efterår 2020

Grenafffald efterår 2020

Grenaffald – Efterår 2020 Vi gentager successen Igen i år er det nu muligt at lægge grenaffald fra fældning eller beskæring af træer på parkeringspladserne på Tornerosekæret (ved Fælleshuset) op på Elvervænget. Grenaffaldet vil blive hentet ugen efter...
Referat 9. august 2020

Referat 12. juli 2020

Referat af bestyrelsesmødet søndag d. 12. juli OF Lynæs Ingelise og Jan var fraværende Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde 2. Nyt fra formanden 3. Nyt fra næstformanden 4. Gennemgang af økonomien 5. Sager til fælles drøftelse a. Lokalplan og diskussion med kommunen...