Ordinær generalforsamling i OF Lynæs 2020

Dagsorden:  1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Beretning fra hovedbestyrelsen 5. Godkendelse af årsrapport 6. Indkomne forslag 1. Svævebane – Ny placering 2. Svævebane – Nedlæggelse 3. Svævebane – Hængelås 4....
Affaldssortering

Affaldssortering

Affaldssortering i OF Lynæs Halsnæs Kommune har planer om øge affaldssorteringen i kommunen og senest har folketingets partier indgået en ny aftale om yderligere affaldssortering. Det betyder ændret affaldssortering i OF Lynæs og sikkert også øgede udgifter, på et...
Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020

Vi holder generalforsamling i OF Lynæs lørdag d. 29. august kl. 12:00 i Lynæs. Det er gået stærkere end forventet med genoplukningen af Danmark og dermed også ophævelse af forsamlingsforbuddet. Bestyrelsen meddeler derfor, at generalforsamling i OF Lynæs afholdes...