Grenaffald

Grenaffald

Kære Alle Igen i år er det muligt at lægge grenaffald på de to parkeringspladser; ved fælleshuset og på Elvervænget. Husk at almindeligt haveaffald skal komposteres på egen grund og at det kun er tilladt at lægge grenaffald fra fældning eller beskæring af træer på...