20140118-174543.jpg

Statue af billedhugger Hans Pauli Olsen “Hjørdis og skyggen” Skulpturen er placeret uden for Ingeniørforeningen på Kalvebod Brygge. Hjørdis og Hans Pauli er medlemmer i OF Lynæs.

Bestyrelsen har i dag deltaget i OF konferencen, som blev afholdt i Ingeniørforeningens lokaler på Kalvebod Brygge. Emnet for mødet var en drøftelse om vedtægtsændringer og samarbejdsproblemer mellem Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget.

Først havde vi en gennemgang forslaget til de nye vedtægter og efter dette drøftelser i grupper om de enkelte punkter og om hvornår disse skal sendes til afstemning. Der var bred enighed om at nye vedtægter først kan sendes til afstemning til konferencen i 2016. Det foreligger fortsat en del drøftelser i de forskellige lokalbestyrelser om ændringerne og om mulige tilføjelser.

Sidste punkt var samarbejdet mellem HB og FU og her gik vi igen ud i vores grupper og drøftede mulige løsninger på konflikten. Herefter præsenterede hver gruppe resultatet og der var bred enighed om at vi får udarbejdet en struktur for samarbejdet og at dette skal ske i lokalbestyrelserne snarest og sendes ind og samles til et notat. Der var enighed mellem HB og FU at følge dette notat og på sigt få det indarbejdet i vedtægterne.

Bestyrelsen i OF Lynæs

Share This