Kære Alle
Igen i år er det muligt at lægge grenaffald på de to parkeringspladser; ved fælleshuset og på Elvervænget. Husk at almindeligt haveaffald skal komposteres på egen grund og at det kun er tilladt at lægge grenaffald fra fældning eller beskæring af træer på pafkeringspladserne.
Grenaffaldet vil blive fjernet efter påske, hvorefter parkeringspladserne skal holdes fri for affald.
Bestyrelsen
Share This