Ny svævebane med lyd på

· Vi har fået ny legeplads i flotte og robuste materialer. Og det har med sikkerhed været et stort arbejde for legepladsudvalget. Ikke mindst med sikkerhedsgodkendelser, som skal være der, fordi vores område i praksis er offentligt tilgængeligt. Trampolinen er dog stadig ikke godkendt af myndighederne, hvilket betyder, at den er, som den altid har været – men altså ikke officielt godkendt.

Der er gang i den nye svævebane, og børnene er tilsyneladende glade for den. Men desværre har det vist sig, at den afgiver noget støj fra kablerne, som beboerne, der ligger op til er generet af. Især, fordi endestationen er uden for selve legepladsen på fodboldbanen og dermed lige op ad haverne.

Det er rigtig beklageligt, at nogle oplever støjgener fra svævebanen. Og bestyrelsen er i gang med at finde ud af, hvad der kan gøres for at begrænse støjgenerne. Foreløbig henstiller bestyrelsen til, at svævebanen i lighed med motorredskaber og plæneklippere, kun benyttes mellem kl. 9 og 18, så de omkringboende kan få fred om aftenen.

Vh bestyrelsen

Share This