Genbrug i Lynæs

I OF Lynæs kan vi godt lide genbrug. Der har i mange år været den tradition at havde man noget man ville af med, men som var for godt til at smide ud, så satte man det ud i sin egen indkørsel og så kunne folk der kom, forbi tage det hvis de kunne bruge det. Mange kender den tradition og praktisere den løbende. Men der er også kommet mange nye til i Lynæs.
Så har du noget som du gerne vil af med, men som er for godt til udsmidning, så sæt det i din egen indkørslen og håb på at der er nogle andre som kan bruge det. Kommer du selv forbi en indkørsel, hvor der er noget som er sat ud, så kig efter om det ikke lige var det du gik og manglede.

Skal du smide noget ud, så husk at din egen skraldespand kun er til restaffald og at den kun må benyttes i sommerhalvåret. De to containere til vinter restaffald ved fælleshuset må kun benyttes i vinterhalvåret. Ved fælleshuset kan du desuden aflevere papir og pap. Og så er der selvfølgelig toiletterne og udslagskummen. Vi ville gerne sortere mere, men Halsnæs Forsyning tilbyder desværre ikke yderligere sortering. Derfor må der ikke afleveres andet affald ved fælleshuset. Halsnæs Forsyning afhenter storskrald to gange om året og man skal personligt tilmelde sig på deres hjemmeside. Du kan med fordel selv lave en kompostbunke til dit haveaffald og anskaffe dig en lukket kompostbeholder til dit organiske køkkenaffald. Batterier kan lægges i en gennemsigtig plastikposer på låget af din egen skraldespand. Vi plejer at arrangere kollektiv afhentning af grenaffald forår og efterår. Dette vil blive annonceret særskilt. Alt andet affald skal afleveres på genbrugspladsen i industriområdet.

Parkering på vejene.

Vær sød og fortæl din håndværker at der ikke må parkeres på vejene.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Share This