Vælg en side
Referat-bestyrelsesmoede-12-09-2021

Referat-bestyrelsesmoede-12-09-2021

Referat fra Bestyrelsesmødet søndag d. 12. september Tilstede: Lonnie, Bent, Anne, Lis og MadsAfbud: Ingelise og Jan  Dagsorden: Referat fra sidste møde: Referatet blev godkendt.  Nyt fra formanden: Alle lokalbestyrelsesmedlemmer vil i efteråret blive inviteret af FMS...

Referat-bestyrelsesmoede-11-7-2021

Referat-bestyrelsesmoede-11-7-2021

Referat af bestyrelsesmødet 11.7. 2021 kl. 12 i Lynæs Til stede var Mads, Bent, Lis og Ingelise. Afbud fra Anne, Jacob og Jan. Dagsorden: Referat fra sidste møde Nyt fra formanden Nyt fra næstformanden Gennemgang af økonomien Sager til fælles drøftelse1. Sneglegift...

Referat-generalforsamling-17-7-2021

Referat-generalforsamling-17-7-2021

Referat af generalforsamling i OF Lynæs, d. 17/7-2021: Referat skrevet af Jacob Søborg, Nøkkevangen 7. 35 andelshavere var repræsenteret. Valg af dirigent og referent: Niels Erik, Dværgbakken 31, blev valgt. Valg af stemmetællere: Dimitri, Dværgbakken 29, og Jørgen...

Referat-02-maj-2021

Referat-02-maj-2021

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. maj 2021 i Lynæs  Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde 2. Nyt fra formanden 3. Nyt fra næstformanden 4. Gennemgang af økonomien 5. Sager til fælles drøftelse 1. Byggeansøgninger og salgserklæringer 2. Når vi nu ikke skal have et...

Referat-04-april-2021

Referat-04-april-2021

Referat af bestyrelsesmøde d. 4. april 2021 i Lynæs  Til stede: Mads, Ingelise, Jan, Anne, Lis og Jacob. Forfald: Bent. Referent: Jacob 1. Referat fra sidste møde: Godkendt 2. Nyt fra formanden: Intet 3. Nyt fra næstformanden: Intet 4. Gennemgang af økonomien: Intet...

Referat-18-marts-2021

Referat-18-marts-2021

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 18. marts 2001 på Zoom Referat fra sidste møde: Nyt fra formanden: Der er overdraget et par parceller. Nøkkevangen 2. Dværgbakken 42. Der er endvidere givet et par byggetilladelser. Nyt fra næstformanden: Det bør måske...

Referat-21-januar-2021

Referat-21-januar-2021

Referat af online-bestyrelsesmøde i OF Lynæs, d. 21/1-2021 Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde2. Nyt fra formanden (FMS og kontorets behandling af Dværgbakken 44, Nøkkevangen 14 og Nøkkevangen3. Nyt fra næstformanden4. Gennemgang af økonomien5. Sager til fælles...

Referat-29-november-2020

Referat-29-november-2020

Referat af bestyrelsesmøde søndag d. 29. nov. kl. 19:00 på Zoom Dagsorden: 5. Sager til fælles drøftelse  a. Forslag til dispensation fra Lokalplanen fra Halsnæs Kommune  b. Nøkkevangen 14  c. Julefrokost i en covid tid 6. Evt. 7. Næste møde Vi rykkede direkte til...

Lynæs Posten #3-2020

Lynæs Posten #3-2020

Klik herunder - åbner i nyt vindue Lynæs Posten #3 2020 Du kan gøre foto større på din smartphone ved at zoome på billedet du har klikket på.

Lynæs Posten #4-2020 web version

Lynæs Posten #4-2020 web version

Klik herunder - åbner i nyt vindue Bemærk at denne udgave af Lynæsposten kun er udgivet som en onlineversion Lynæs Posten #4 2020 Du kan gøre foto større på din smartphone ved at zoome på billedet du har klikket på.

Referat 27. september 2020

Referat 27. september 2020

Referat af bestyrelsesmøde, søndag d. 27. september i OF Lynæs Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde 2. Nyt fra formanden 3. Nyt fra næstformanden 4. Gennemgang af økonomien 5. Sager til fælles drøftelse a. Opfølgning på kongres b. BBR registrering c. Møder,...

Renere røg fra brændeovne

Renere røg fra brændeovne

Her er lidt gode råd til bedre udnyttelse af brændeovenen til glæde for naturen og dig Brændeovne er den største kilde til luftforurening i Danmark. Ved at tænde op i toppen af brændet, kan du sørge for, at din brændeovn udleder op mod 80 % færre partikler. Men ifølge...

Referat 9. august 2020

Referat 9. august 2020

Referat af bestyrelsesmødet  9. august 2020 kl. 12-14 i Lynæs Til stede var: Mads, Jan, Ingelise, Bent og Lis. Dagsorden: Referat fra sidste møde 2. Nyt fra formanden 3. Nyt fra næstformanden 4. Gennemgang af økonomien 5. Sager til fælles drøftelse a. Byggetilladelser...

Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020

Referat af generalforsamling i OF Lynæs, lørdag d. 29/8-2020 Valg af dirigent og referent: Susanne P. Svendsen, Dværgbakken 32, blev valgt til dirigent og Jacob Søborg, Nøkkevangen 7, blev valgt til referent. Valg af stemmetællere: Allan Jørgensen, Elvervænget 7, og...

Lynæs Posten #1-2020 web version

Lynæs Posten #1-2020 web version

Klik herunder - åbner i nyt vindue Bemærk at denne udgave af Lynæsposten kun er udgivet som en onlineversion Lynæs Posten #1 2020 Du kan gøre foto større på din smartphone ved at zoome på billedet du har klikket på.

Referat 12. juli 2020

Referat 12. juli 2020

Referat af bestyrelsesmødet søndag d. 12. juli OF Lynæs Ingelise og Jan var fraværende Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde 2. Nyt fra formanden 3. Nyt fra næstformanden 4. Gennemgang af økonomien 5. Sager til fælles drøftelse a. Lokalplan og diskussion med kommunen...

Vores trofaste kloakmand

Vores trofaste kloakmand

Vores trofaste kloakservice Jannik, har tømt for sidste gang i OF-Lynæs. Han er gået på pension og har overdraget sit firma til Axel Møller, der ejer Sejersten Kloakservice. Jannik takker for mange års samarbejde, som han har sat stor pris på. Jeg har takket på vores...

Referat 14. juni 2020

Referat 14. juni 2020

Referat af bestyrelsesmøde i OF Lynæs 14. juni 2020 Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde 2. Nyt fra formanden 3. Nyt fra næstformanden 4. Gennemgang af økonomien 5. Sager til fælles drøftelse   a. Svævebane   b. Affaldssortering   c. Generalforsamling   d....

Affaldssortering

Affaldssortering

Affaldssortering i OF Lynæs Halsnæs Kommune har planer om øge affaldssorteringen i kommunen og senest har folketingets partier indgået en ny aftale om yderligere affaldssortering. Det betyder ændret affaldssortering i OF Lynæs og sikkert også øgede udgifter, på et...

Lynæs Posten #2-2020

Lynæs Posten #2-2020

Klik herunder - åbner i nyt vindue Lynæs Posten #2 2020 Du kan gøre foto større på din smartphone ved at zoome på billedet du har klikket på.

Afgørelse i klagesag – Lokalplan 09.7

Afgørelse i klagesag – Lokalplan 09.7

Afgørelse i klagesagen Nu har vi fået afgørelsen på vores klage over Halsnæs Kommune og den nye lokalplan fra Planklagenævnet. Planklagenævnet afviser vores klage, men det er ikke nødvendigvis et nederlag. Planklagenævnet slår nemlig fast, at det er lokalplanens tekst...

Referat 10. maj 2020

Referat 10. maj 2020

Referat af bestyrelsesmøde 10. maj 2020 1. Referat fra sidste møde 2. Nyt fra formanden 3. Nyt fra næstformanden 4. Gennemgang af økonomien 5. Sager til fælles drøftelse a. Ny opmåling af området af Kjeld Morell b. Byggeriet på Dovrehøjen c. Generalforsamling? d....

Referat 9. april 2020

Referat 9. april 2020

Referat af bestyrelsesmøde skærtorsdag 9. april 2020 Referat fra sidste møde Nyt fra formanden Nyt fra næstformanden Gennemgang af økonomien Sager til fælles drøftelse Planlægning af generalforsamling Henvendelse fra medlem Henvendelse fra medlem Havemand situationen...

Mail fra Hundested kommune

Mail fra Hundested kommune

Til Omegnes Fritidshaveforening Lynæs ved Grundforbedringsfirmaet Kjeld Morel I anmodede i oktober 2019 Halsnæs Kommune om at starte en reguleringssag for Ullerup Å, idet fritidshaverne gentagne gange har oplevet oversvømmelse af deres ejendomme. Konkret bad I...

Online bestyrelsesmøde 18. marts

Online bestyrelsesmøde 18. marts

Bestyrelsen har d.18/3 afholdt et kort bestyrelsesmøde online, hvor diverse aktuelle sager blev drøftet. Næste bestyrelsesmøde bliver skærtorsdag, d. 9. april kl. 11. Her vil bestyrelsen bl.a. lægge planer for den udskudte generalforsamling og sæsonens søndagsvagter...

Husholdsningsaffald

Husholdsningsaffald

Fritidshuse I landområder og sommerhuskvarterer er der ikke sortering af bioaffald og restaffald. Her putter du det hele i én affaldsbeholder, som tømmes hver 14. dag i sommerperioden fra den 1. april til og med 31. oktober. (Hos OF Lynæs er det mandag i ulige uger)...

Referat 15. januar 2020

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 15. januar 2020 Dagsorden 1. Referat fra sidste møde 2. Nyt fra formanden 3. Nyt fra næstformanden 4. Gennemgang af økonomien 5. Sager til fælles drøftelse a. Planlægning af generalforsamling b. Henvendelse fra Allan og Linda c....

Lynæs Posten #3-2019

Lynæs Posten #3-2019

Klik herunder - åbner i nyt vindue Lynæs Posten #3 2019 Du kan gøre foto større på din smartphone ved at zoome på billedet du har klikket på.

Referat 8. september 2019

DagsordenDagsorden 1. Referat fra sidste møde 2. Nyt fra formanden 3. Nyt fra næstformanden 4. Gennemgang af økonomien 5. Sager til fælles drøftelse a. Ansættelse og aflønning af Havemand/Rengøringsassistent b. Møde med Halsnæs Kommune vedr. Ullerup Å c. Møder i...

Referat 11 august 2019

Referat af bestyrelsesmøde søndag d. 11. august 2019 Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde 2. Nyt fra formanden 3. Nyt fra næstformanden 4. Gennemgang af økonomien 5. Sager til fælles drøftelse a. Træfældning v2.0 b. Gennemgang af parceller med ulovligt byggeri c....

Havevandring

Havevandring

Havevandring · Torsdag d. 1/8 havde vi en rigtig fin havevandring. Vi besøgte 13 haver og selvom de fleste ikke havde troet at netop deres have også skulle vises fordi "Jeg har da ikke noget særligt i haven". Men der er altid noget at vise og det blev en stor succes....

Jyttes vidunderlige kage

Jyttes vidunderlige kage

På den fælles havevandring havde Jytte lavet en helt vidunderlig kage. Her bringer vi den tophemmelig opskrift 😉 Rabarberkage med marengslåg ( Isabella´s) Dej 175 g smør 150 g sukker 2 spsk vanillesukker 1 knsp. salt 3 æggeblommer 250 g mel 2 1/2 tsk. bagepulver 5-6...

Referat 14 juli 2019

Referat af bestyrelsesmøde søndag d. 14. juli Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde 2. Nyt fra formanden 3. Nyt fra næstformanden 4. Gennemgang af økonomien 5. Sager til fælles drøftelse a. M-files - fortsat b. Gennemgang af parceller med ulovligt byggeri c. Dialog...

Genbrug i OF Lynæs

Genbrug i OF Lynæs

Genbrug i Lynæs I OF Lynæs kan vi godt lide genbrug. Der har i mange år været den tradition at havde man noget man ville af med, men som var for godt til at smide ud, så satte man det ud i sin egen indkørsel og så kunne folk der kom, forbi tage det hvis de kunne bruge...

Lynæs Posten #2-2019

Lynæs Posten #2-2019

Klik herunder - åbner i nyt vindue Lynæs Posten #2 2019 Du kan gøre foto større på din smartphone ved at zoome på billedet du har klikket på.

Støj

Støj

Ny svævebane med lyd på · Vi har fået ny legeplads i flotte og robuste materialer. Og det har med sikkerhed været et stort arbejde for legepladsudvalget. Ikke mindst med sikkerhedsgodkendelser, som skal være der, fordi vores område i praksis er offentligt...

Referat 16 juni 2019

Referat af bestyrelsesmøde søndag d. 16. juni Til stede: Jan, Mads, Bent, Ingelise, Lis og Jacob Dagsorden Referat fra sidste møde Nyt fra formanden Nyt fra næstformanden Gennemgang af økonomien Sager til fælles drøftelse a. Renovationsordning - fortsat b. Lynkursus i...

LynæsPosten #1-2019

LynæsPosten #1-2019

LynæsPosten # 1 · Maj 2019 Sæsonens føreste blad er på vej til postkassen. Her har du et link til vores onlineversion. LynæsPosten nr. 1 maj 2019

Griseri

Griseri

Griseri Så har vi set det med. Lørdag aften ved 10 tiden kom en meget særpræget firkantet hund ud fra skoven.  Det var et hængebugsvin, der var stukket af hjemmefra.  Historien endte lykkeligt da grisen fandt rette ejermand. tak til Susse for hurtig reaktion (alderen...

Badehuset

Badehuset

Søndag, den 28. april blev badehuset indviet. Der var ikke så mange der mødte frem til indvielsen, men lidt er jo også godt. Det viste sig dog at der var noget galt med tilslutningen af koldt og varmt vand, men det bliver rettet snarest så der kan brede sig en vellugt...

Referat 11 maj 2019

Referat af bestyrelsesmøde d. 11. maj 2019: Referat fra sidste mødeIngen bemærkninger Nyt fra formandenNyt byggeri på Elvervænget 13 - har problemer med el-forsyningen Bordrunde: ToDo liste i kalenderen til opgaver til fællesarbejde Trampolinen - hvad gør vi med den -...

Referat 14 april 2019

Referat af bestyrelsesmøde søndag d. 14. april 2019 i Lynæs 1. Referat fra generalforsamling 2. Nyt fra formanden 3. Valg af næstformand og referent 4. Gennemgang af økonomien 5. Sager til fælles drøftelse a. Fastlæggelse af datoer for bestyrelsesmøder, fællesarbejde...

Trailer

Trailer

Trailer Du kan leje foreningens trailer for 25 kr. pr. påbegyndte to timer. Traileren kan bookes i kalenderen i ladeskuret (samme nøgle som bommen), og der er nu sat kodelås på, så man ikke behøver nøgle. Koden står på forsiden af booking kalenderen. Du har mulighed...

Lynæsposten #2-2018

Lynæsposten #2-2018

Så er der udgivet endnu en Lynæsposten. Bladet er omdelt til din postkasse i Lynæs. Omdeleren vil dog lige komme med lidt malurt, da der nogle enkelte steder ikke er nogen postkasse eller den er gemt væk i hækken. Få det bragt i orden, til glæde og gavn for alle og...

Share This