Vælg en side

Salgserklæring

Her er proceduren, hvis du ønsker at sælge din parcel eller ændre ejerforholdene.

  1. Det koster 500 kr. at få udarbejdet en salgserklæring. Du kan betale via Mobile Pay 16354 eller indsætte beløbet på konto 8401 1061797.
    Husk navn.
  2. Der skal foreligge en såkaldt situationsplan. Dvs. en tegning over bygninger og grund med angivet afstand til skel og vej. Tjek evt. kommunens offentlige register over byggesager på: weblager.dk, hvor du kan finde tegninger på de enkelte adresser. Tegningerne skal svare præcis til de forhold, som er i dag. Det behøver ikke være professionelle tegninger, egne opmålinger er tilstrækkeligt. Hvis ikke der foreligger opdaterede tegninger, skal de fremskaffes, inden processen fortsætter.
  3. Mød op i fælleshuset søndag kl. 11-12 for at få udarbejdet en salgserklæring. Husk tegningerne. Bemærk, at det kun er i sommerhalvåret, at der er mulighed for at træffe bestyrelsen i fælleshuset.
  4. Udfyld salgserklæringen og vedlæg tegninger. 5. Herefter møder to bestyrelsesmedlemmer op på din adresse og måler op for at sikre, at alle mål og afstande er i overensstemmelse med tegningerne. Hvis der er uoverensstemmelser, bliver du bedt om at fremskaffe nye tegninger.
  5. Bestyrelsesmedlemmerne tjekker, om bebyggelsens omfang og afstand til skel er i overensstemmelse med lokalplan og dispensation fra lokalplan. Alle uoverensstemmelser påføres salgserklæringen
  6. Bestyrelsesmedlemmerne tjekker, at øvrige forhold på parcellen er i overensstemmelse med lokalplanen, foreningens vedtægter og lokale ordensregler. Er dette ikke tilfældet, skal det bringes i orden, før processen fortsætter.
  7. Salgserklæringen og de godkendte tegninger underskrives af begge medlemmer af bestyrelsen og udleveres til dig som andelshaver.
  8. Herefter medbringer du salgserklæring og tegninger til OF kontoret i Gothersgade, der foretager den resterende del af processen.

Bestyrelsen
August 2021

Printvenlig version: Salgserklaering

Share This