Vælg en side

Fritidshuse

I landområder og sommerhuskvarterer er der ikke sortering af bioaffald og restaffald. Her putter du det hele i én affaldsbeholder, som tømmes hver 14. dag i sommerperioden fra den 1. april til og med 31. oktober. (Hos OF Lynæs er det mandag i ulige uger)

Batterier og småt elektronik kan du aflevere i en gennemsigtig plastikpose på låget af din beholder.

Papir, pap og glas afleverer du på miljø-øerne eller på genbrugsstationerne.

Farligt affald, plast, metal, haveaffald og storskrald afleverer du på genbrugsstationerne.

 

Share This