Vælg en side

Affaldssortering i OF Lynæs

Halsnæs Kommune har planer om øge affaldssorteringen i kommunen og senest har folketingets partier indgået en ny aftale om yderligere affaldssortering. Det betyder ændret affaldssortering i OF Lynæs og sikkert også øgede udgifter, på et tidspunkt.

Indtil disse planer realiseres gælder følgende:

Haveaffald komposteres på egen parcel.

Organisk husholdningsaffald komposteres i lukket kompostbeholder.

(Begge dele har været omtalt i Lynæsposten og på hjemmesiden flere gange)

Pap afleveres i papcontaineren ved fælleshuset.

Papir afleveres i papircontaineren ved fælleshuset.

Glas afleveres i containeren ved Rema eller på Halsnæs Kommunes genbrugsplads

Metal afleveres på Halsnæs Kommunes genbrugsplads

Byggeaffald afleveres på Halsnæs Kommunes genbrugsplads.

Plastik afleveres på Halsnæs Kommunes genbrugsplads.

Farligt affald, malingrester og kemikalier afleveres på Halsnæs Kommunes genbrugsplads.

Storskrald afhentes på parcellen 2 gange årligt, men kræver særskilt tilmelding hos Halsnæs Kommune / Vestforbrændingen (se andet sted på hjemmesiden) og kan desuden afleveres på Halsnæs Kommunes genbrugsplads.

Grenaffald fra fældning af træer afhentes fra foreningen 2 gange årligt (Annonceres særskilt)

Restaffald kan i sommerhalvåret afleveres i de individuelle affaldsbeholdere ved hver parcel og i vinterhalvåret i de to containere ved fælleshuset.

Brugte batterier lægges i klare plastposer oven på restaffaldsbeholderen.

 

Og så skulle man tro at det ikke var nødvendigt at sige det, men affald må selvfølgelig ikke smides nogen som helst andre steder.

 

/Mads

Share This