Vælg en side

Referat af bestyrelsesmødet lørdag d. 15. april – Lynæs

1. Referat fra sidste generalforsamling: Er sendt ud.

2. Nyt fra formanden:

2.1. Nyt fra Hovedforeningen; Tømmetanksagen: Der er indgået forlig i tømmetanksagen. FU har valgt at acceptere forliget. Vi er uenige i det indgåede forlig.

2.2. Andet: Vi udsender påmindelser om misligholdte haver og manglende numre på postkasserne.

3. Nyt fra næstformanden:

Vi gør det mere tydeligt, at bestyrelsen ikke henvender sig eller kommunikerer via Facebook-gruppen. Information fra bestyrelsen kommer via mail, brev eller Lynæs-posten. Facebook-gruppen er til private beskeder imellem medlemmerne.

4. Gennemgang af økonomien: Det ser godt ud. Der er penge på kontoen. Vi har brugt omkring 11.000 til det, der er lavet i forbindelse med ødelæggelserne af bommen. Vagt 5.000. Tømrer 22.000. Alka har opsagt vores forsikring. Hovedforeningen har kontaktet en forsikringsagent, der har fundet en billigere og bedre forsikring til dem. Mads kontakter agenten og beder ham finde en ny forsikringsløsning til os i Lynæs.

Jytte køber nyt inventar i stedet for det, vi har fået stjålet.

Vaskemaskinerne bliver brugt og der kommer penge ind for brug.

5. Sager til fælles drøftelse

5.1. Fremtidige bestyrelsesmøder: Der er første møde d. 13/5. Vi bestiller mad fra den nye fiskemand på Lynæs Havn.

Datoer:
11. juni: Arbejdsdag kl. 10-12 og bestyrelsesmøde kl. 13.

23. juli: Arbejdsdag kl. 10-12 og bestyrelsesmøde kl. 13.

6. august: Arbejdsdag kl. 10-12

20. august: Bestyrelsesmøde kl. 10.

17. september: Arbejdsdag kl. 10-12 og bestyrelsesmøde kl. 13.

5.2. “Vagtplan”: Er udfyldt og bliver hængt op.

5.3. Bestyrelsens og havemandens arbejde i 2017: Vi forsøger at få Leif til at hjælpe med at få tømt tømmetanken og at åbne og lukke for strøm og vand.

6. Evt.:Renden skal grødeskæres. Ingelise kontakter Gunnar, og hvis han ikke kan foretage dette, kontakter hun en anden.

Der er tjekket drænpumper  og vandmålere sidst i januar år, og Ingelise beder Vandkilden Allan om at tjekke dem igen i år.

Tømning af skrald: Skraldespande skal tømmes fra april til september. Trine følger op. Skraldemændene har fået den nye nøgle.

Trampolin og basketkurv må gerne komme op hurtigst muligt.

Fælles arbejdsdage: Trine organiserer arbejdsdagene. Vi vedligeholder selv vejene og fylder grus i hullerne. Vejene skal behandles med Dust-tex i foråret. Firmaet har først tid i maj måned.

Jytte bestiller nye skilte med “Privat område” til toiletbygning og bom.

Vi skal finde ud af, hvad der skal males.

Ingelise bestiller flere nøgler til traileren.

Nye bygninger på Dovrehøjen 41 skal godkendes.

Ny bygning på Elvervænget 12 skal godkendes.

Ingelise undersøger, hvordan ambulancer, politi og brandvæsen kan komme ind i foreningen, hvis bommen er låst.

Hjertestarter: Vi går i tænkeboks. Gode idéer til, hvordan det rent praktisk kan løses er velkomne.

Ingelise og Jytte udarbejder et nyt områdevandringsskema i løbet af sommeren.

Jacob sørger for indkøb af øl og vand i fremtiden.

Ingelise lægger en ny kalender i fælleshuset d. 30/4.

7. Næste møde er d. 13/5 i forbindelse med vedtægtsdagen.

Share This