Vælg en side

Bestyrelsesmøde søndag d. 11. juni 2017, 12:00 – 14:00

 Dagsorden

 1. Referat fra sidste møde
 2. Nyt fra formanden
  1. Forsikringer
  2.  Nyt fra HB
 3. Nyt fra næstformanden
 4. Gennemgang af økonomien
 5. Sager til fælles drøftelse
  1. Skrabning af veje (dustex entreprenøren kommer ikke)
  2. Forsikringstjek
  3.  Kommunikation med medlemmerd: Vedligehold af hjemmesidee: Lynæsposten

   f: Hjertestarter

 6. Evt.
 7. Næste møde
  Ad. 1: Godkendt
  Ad. 2: Orientering om tømmetanke. Der ligger ikke en aftale med kommunen om etablering af den store række af tømmetanke, der blev lagt ned af Gunnar. Der kommer sandsynligvis et nyt økonomi-seminar for kasserer, som vi kan deltage i.
  Ad. 3: Næstformanden var fraværende.
  Ad 4: Økonomien er fin, men vi har endnu ikke fået penge fra Alka i forbindelse med vores indbrud i fælleshusene. Der er en smule knas i afstemningen, men det får Ingelise løst.
  Ad. 5:
   a: Da der er for langt fra Jyderup, vil Dustexmanden alligevel ikke komme og skrabe vejene og sprøjte Dustex ud. Vi må derfor forsøge at finde alternativer, så vejene kan komme i bedre stand.
   b: Forsikringsagen Stefan Myrälf er i gang med at foretage et tjek af vores forsikringer. Vi vil forsøge at få en samlet forsikringspakke. Ingelise undersøger, om der er lavet BBR-anmeldelse på fællesbygningerne.
   c: Mindre og uformelle beskeder kan godt komme på Facebook, men vigtigere og officielle beskeder beskeder fra bestyrelsen skal ikke ud på dettte medie. Der arbejdes på et elektronisk arkiv af medlemmer med telefonnumre mm..
   d: Mads kontakter Henrik og beder om hjælp.
   e: Færre udgivelser i denne sæson.
   f: Demonstration af hjertestarter: Lis hører, om en demonstration kan lade sig gøre om formiddagen d. 1. eller 2. juli. Mads bliver registreret som ansvarlig for hjertestarteren, som allerede er monteret på bagsiden af fælleshuset. Ingelise sætter et lille skilt med dato for batteriskift på hjertestarteren.
  Ad. 6: Grøften er ved at blive gravet fri. Der er i den forbindelse meget jord, som bliver smidt op på grundene langs Elvervænget.
       Ad 7: Næste møde er d. 23/7
Share This