Vælg en side

Referat af ordinær generalforsamling i OF Lynæs

Onsdag d. 14. Marts 2018 kl. 19:00 Kantorparken 4, Emdrup.

1. Valg af dirigent:

Susanne Pauline Svendsen, Dværgbakken 32

2. Valg af stemmetællere:

Allan Jørgensen og Jørgen Carlo Larsen meldte sig

3. Beretning vedr. lokalafdelingens virksomhed

Formand, Mads Willads Petersen, orienterede om det forgangne års arbejde i bestyrelsen

4. Beretning fra hovedbestyrelsen:

Mads orienterede.

5. Årsrapport:

Ingelise Hallengren orienterede om den på forhånd udsendte årsrapport.

6. Budget til orientering:

Ingelise gennemgik budgettet og svarede på diverse spørgsmål.

7. Indkomne forslag:

1. Nye vedtægter for Omegnens Fritidshaveforening:

Vedtægterne kommer til afstemning på kongressen d. 21/4-2018.

2. Nye Ordensregler for OF Lynæs:

Reglerne blev gennemgået.

3. Forslag til etablering af overdækket terrasse ved fælleshuset:

Forslaget blev ikke vedtaget, men der var stor tilslutning til, at der bliver  arbejdet videre med idéen. Forslagsstiller, Mie Jørgensen, er tovholder. Jørgen Carlo er med i gruppen.

4. Forslag til fældning af træer:

Forslaget blev vedtaget med 15 ud af 18 stemmer.

5. Forslag til etablering af badefaciliteter:

Birgit Olsen og Anette Jepsen går videre med at undersøge regler og udarbejde et mere konkret forslag til, hvordan badefaciliteter kunne se ud.

8. Valg af

1. Lokalbestyrelsesmedlemmer + suppleant:

Mads er genvalgt som formand. Jan Svane, Dværgbakken 39, er nyt bestyrelsesmedlem. Lis Norup er suppleant.

2. Kongresdelegerede: Susanne Svendsen, Henrik Christensen , Claus Dahl og Bent Kjær Hansen meldte sig (til ordinær kongres i april 2018)

3. Bilagskontrollant: Allan Jørgensen.  Bilagskontrollantsuppleant: Bodil Bak

4. Lokalredaktør: Lis Norup. Henrik Christensen hjælper med hjemmeside og lokalblad.

9. Eventuelt:

Jørgen Carlo foreslår, at bommen forstærkes. Ingelise fortæller, at smeden allerede har lavet en form for forstærkning.

Sommerfest: Heidi Vesterberg, Lis Norup og Bodil Bak er i udvalg.

Susanne Svendsen lod en bemærkning falde om, at det er en god idé at tage fat i naboer og andre, man kender i foreningen og opfordre dem til at komme til generalforsamlingen. Aase Dov (?) kom med en kommentar om, at man anerkender bestyrelsens arbejde ved at komme til generalforsamlingen. Heidi foreslog, at man minder om generalforsamlingen på Facebook, så fremmødet i fremtiden bliver større.

Share This