Vælg en side

Referat af bestyrelsesmøde O/F Lynæs 14.08.2022

Til stede: Mads, Lis, Jan og Anne
Afbud fra: Lonnie, Bent og Ingelise.

1. Referat fra sidste møde
Godkendt uden anmærkninger

2. Nyt fra formanden
Rolf fra Dovrehøjen 22 har afleveret ansøgning om at opføre et WC-skur.
BBR-meddelelse for alle parcellerne er sendt ud til orientering til bestyrelsen. Det
er bestyrelsens ansvar at melde ændringer ind til BBR, da det er foreningen, der
er ejer af matriklen.

3. Gennemgang af økonomien
Vi venter med at kigge på økonomi til Ingelise er tilbage.
Der skal sendes dokumentation til bank og Mobilepay fra bestyrelsen. Ved
nærlæsning viser det sig, at det kun er formand og kasserer, der skal uploade
dokumentation. Vi skal også sende referat fra GF samt seneste bestyrelsesmøde
i underskrevet stand. Dette blev underskrevet og Mads sender det til Ingelise.

4. Sager til fælles drøftelse

a. Etablering af plads til ny affaldsordning
Vi er trætte af Peas (Andreassen), som ikke svarer på mails. Pladsen skal
ifølge aftale stå færdig 1. september. Hvis dette ikke sker, kontakter Anne
Grusvej.dk og hører, om de kan anlægge containerpladsen for os og overtage
lapning af vejene.
Vi gennemgik tilbuddene fra Peas og Jima hegn og blev enige om at vælge
raftehegn med bark incl. opsætning fra Jima til en samlet pris af 44.978 kr.
incl. moms. Der er 6-8 uger ventetid på det.

b. Køb af ny trailer
Dovrehøjen 29 ønsker en ny trailer. Det er uklart, hvad der er i vejen med den.
Mads svarer på henvendelsen. Traileren er ikke længere bestyrelsens ansvar,
som besluttet på tidligere generalforsamling.

c. Brug af fællestoiletter og vaskemaskine.
Jan ønsker oplysning om de faktiske indbetalinger fra Mobilepay vedr. brug af
bad og vaskemaskine i fælleshus. Punktet afventer kassererens tilbagekomst.
Jan undersøger de reelle omkostninger for driften inden næste
bestyrelsesmøde 11.9.

d. Tomme flasker
Der er episoder med medlemmer, der har lånt deres huse ud, hvor affald
efterfølgende er blevet hensat nede ved fælleshuset (især flasker). Vi
pointerer, at man skal gøre sine venner og bekendte opmærksomme på, at der ikke må stilles flasker/glas ved vores fælleshus, for vi får ikke afhentet
glas. Det skal man selv aflevere i en glascontainer.

e. Udlejning af fælleshus:
Anne spørger til procedure for registrering af udlejning og udlevering af nøgle.
Der er enighed om, at der bør informeres om booking, afhentning af nøgle og
rengøring. Anne laver et opslag til fælleshuset. Folk skal sørge for selv at
afhente nøgler til deres lejere i god tid.
Jan foreslår, at vi alle i bestyrelsen har nøgle til hængelåsen til baglokalet. Vi
bestiller en ekstra hængelås til de nøgler, vi allerede har.

5. Møde med Halsnæs Forsyning:
Bent og Jan har haft møde med HF i starten af august. Det var et positivt møde
med en god dialog. HF vil TV-monitorere grøften for at afdække problemet ved
hjørnet af Dværgbakken/Elvervænget. Forsinkelsbassinet, der er for lille (nede
bagved Dværgbakken), skal nok graves større. Halsnæs Forsyning har ansvaret
for at afhjælpe problemet. Ullerup å ligger i rør under den rende/grøft, der løber
langs med vores område, og det er HF der har ansvaret for at kapaciteten er stor
nok. Vi har sammen med landmanden pligt til at sørge for at holde renden fri
langs Elvervænget.

6. Evt.
Pernille og Niels Bo fra Elvervænget 15 er i tvivl om, hvor skellet går og vil gerne
have det afklaret. Mads og Lis går ned og hjælper med afklaringen.
Petanquebanen – skal vi nedlægge den eller bevare den? Er der interesse? Lis
mener, at der kan opstå interesse for den igen.
Der var godt fremmøde til fællesarbejdet i dag trods varmen. Der er stadig for
meget bevoksning ved nogen af vejene. Vi overvejer om vi skal give de
medlemmer, det drejer sig om, individuelt besked, den fælles opfordring har ikke
virket. Lis vil snakke med dem, det drejer sig om.

7. Næste møde:
Søndag den 11.9., hvor der også er fællesarbejde for sidste gang i år.

Share This