Vælg en side

Sådan gør du, hvis du skal bygge

Hvis du har planer om at bygge på din grund (både tilbygninger og nybyggeri), skal du udfylde en byggeansøgning og et BBR-skema før du går i gang. 

Byggeansøgning og BBR-skema, kan du hente hos søndagsvagten i fælles-huset, søndage mellem 11 og 12 eller finde på vores hjemmeside. 

Byggeansøgningen samt de krævede bilag og udfyldt BBR-skema skal derefter sendes til bestyrelsen. 

Du skal vedlægge en plantegning og en situationstegning. En plantegning er en tegning, hvor alle bygninger på parcellen er angivet med længde og bredde, så man kan beregne bebyggelsens samlede omfang.

En situationstegning er en tegning over samtlige bygningers placering på parcellen med angivelse af mål til skel og vej.

Det kan godt være den samme tegning, hvoraf de hele fremgår.

Når bestyrelsen har vurderet, at den samlede bebyggelse er i overensstem-melse med lokalplan og dispensation, bliver der udarbejdet en byggetillad-else, som vi sender til dig.

Alle dokumenter gemmes i foreningens elektroniske arkiv og sendes til Halsnæs Kommune.

Byggeansøgning

BBR-skema

Share This