Vælg en side

Nyttige links


OF-fritid
http://www.of-fritid.dk/

Sejersten kloakservice
Indehaver: Alex Møller
Tlf. 47310092 vagt 20132393
Sejerstens mailadr. er info@sejersten-kloak.dk
OF Lynæs har en aftale med Sejersen Kloakservice. Så kontakt Alex næste gang du skal have tømt din samletank.

Storskraldsordningen: 
http://halsnaesforsyning.dk/min-side/nyheder-drift/indsamling-af-storskrald

Afbrænding af haveaffald:
http://www.halsnaes.dk/Borger/natur_og_miljoe/Miljo/Affald/Haveaffald/afbrandingafhaveaffald.aspx

Genbrugsplads:
http://halsnaesforsyning.dk/affald/genbrugsplads

Dansk Ornitologisk Forening
http://www.dof.dk/

Haveselskabet
http://www.haven.dk/ 

Beboernes Facebookside
https://www.facebook.com/groups/686092984755333/ 

Lynæs havn
http://www.lynaes-havn.dk

 

Brug formularen herunder hvis du har forslag til nyttige links der kunne være til glæde og gavn for foreningens medlemmer.

13 + 4 =

Share This