Vælg en side

Hvis du skal sælge

Hvis du har planer om at sælge din andel i OF-Lynæs, er det vigtigt, at du gør et grundigt forarbejde inden salget. Det er nemlig sket nogle gange, at et salg har måttet udskydes, fordi der har været ting, der ikke har været i orden med grund og/eller hus.

Vores hovedforening, Omegnens Fritidshaveforening, i Gothersgade er blevet mere strikse. Og som det er i dag, godkender de ikke et salg, hvis ikke alle regler og vedtægter er overholdt. Dvs. at der bl.a. skal være lovlige sanitære installationer, der må ikke ligge bygninger for tæt på skel, det bebyggede areal må ikke udgøre mere end nu 80 m2, der skal foreligge tidssvarende tegninger, og alt skal i det hele taget være ryddeligt og i orden. Det er den lokale bestyrelses ansvar at godkende, at reglerne er overholdt og derefter udarbejde en salgserklæring, som hovedkontoret så kan blåstemple. Men hvis huset allerede er solgt gennem ejendomsmægleren, og de nye ejere er klar til at rykke ind, kan det være frustrerende og forsinkende, hvis processen først går i gang der. Så start i god tid med at indbetale 500 kr. til en salgserklæring og gå så i gang med processen, inden du sætter huset til salg.

 

Her er proceduren, hvis du ønsker at sælge din parcel eller ændre ejerforholdene:

  1. Det koster 500 kr. at få udarbejdet en salgserklæring. Så det første, du skal gøre for at sætte processen i gang er at indbetale de 500 kr. via Mobile Pay 16354 eller indsætte beløbet på konto 8401 1061797.
    Husk navn.

  2. Dernæst skal bestyrelsen have tegninger af bebyggelse og grund, som svarer præcist til, hvordan det ser ud i dag. Der skal være en såkaldt situationsplan, som viser alle bygningers placering på grunden (inkl. skure, carporte og brændeskure) med afstand til vej og skel. Og der skal være en plantegning over bebyggelsen med mål på alle bygninger. Du kan evt. kombinere situationsplan og plantegning i én tegning. Tjek evt. kommunens offentlige register over byggesager på weblager.dk, hvor du kan finde tegninger på de enkelte adresser. Tegningerne skal svare præcis til de forhold, som er i dag. Det behøver ikke være professionelle tegninger, egne opmålinger er tilstrækkeligt. Hvis du ikke kommer med opdaterede tegninger, skal de fremskaffes, inden processen kan fortsætte.

  3. Mød op i fælleshuset søndag kl. 11-12 for at få udarbejdet en salgserklæring. Husk tegningerne. Bemærk, at det kun er i sommerhalvåret, at der er mulighed for at træffe bestyrelsen i fælleshuset.

  4. Herefter møder to bestyrelsesmedlemmer op på din adresse og måler op for at sikre, at alle mål og afstande er i overensstemmelse med tegningerne. Hvis der er uoverensstemmelser, bliver du bedt om at fremskaffe nye tegninger.

  5. Bestyrelsesmedlemmerne tjekker, om bebyggelsens omfang og afstand til skel er i overensstemmelse med lokalplan og dispensation fra lokalplan. Alle uoverensstemmelser påføres salgserklæringen.

  6. Bestyrelsesmedlemmerne tjekker, at øvrige forhold på parcellen er i overensstemmelse med lokalplanen, foreningens vedtægter og lokale ordensregler. Er dette ikke tilfældet, skal det bringes i orden, før processen fortsætter.

  7. Salgserklæringen og de godkendte tegninger underskrives af begge medlemmer af bestyrelsen og udleveres til dig som andelshaver.

  8. Herefter medbringer du salgserklæring, tegninger samt fotografier af huset og alle andre bygninger på parcellen fra alle fire verdenshjørner til OF kontoret i Gothersgade, der foretager den resterende del af processen.

Share This