Vælg en side

cropped-cropped-OF-LOGO-1.png

ORDENSREGLER
– for OF-Lynæs

 1. Motordrevne redskaber og græsslåmaskiner må kun anvendes i følgende tidsrum:
  • Mandag – lørdag kl. 9-18 (Fredag er græsslåning dog tilladt til kl. 19)
  • Søn- og helligdage kl. 9-12. Det gælder også håndværkere og gæster. 

 2. Kørsel i området må kun ske med en hastighed på højest 15 km i timen. 

 3. Parkering må kun ske på egen parcel eller på parkeringspladsen ved fælleshuset eller på parkeringspladsen Elvervænget . Parkering på vejene er således ikke tilladt. Dette gælder også for gæster og håndværkere.
  Parkering af køretøjer med egenvægt over 3500 kg er ikke tilladt i området. 

 4. Afbrænding af haveaffald er forbudt. Hyggebål er tilladt, men skal foregå fra et bålsted og må ikke være til gene for andre. Der henvises endvidere til Halsnæs Kommunes hjemmeside. 

 5. Den kommunale renovationsordning tømmer de individuelle affaldsbeholdere til plast + mad- & drikkekartoner, madaffald og restaffald i sommerhalvåret og de fælles plast + mad- & drikkekartoner, madaffald og restaffald i vinterhalvåret. Derfor må de individuelle  affaldsbeholdere (altså dem der står ved hver parcel) kun anvendes i perioden 1. april – 30. september. De fælles affaldsbeholdere (altså dem ved affaldsøen) skal anvendes i perioden 1. oktober – 31. marts. Pap, Papir og metal kan afleveres i beholderne ved affaldsøen hele året. Glas, flasker, farligt affald og storskrald skal altid afleveres på kommunens genbrugsstation på Håndværkerbakken (ved Ullerup Skovvej). 

 6. Bommen på Tornerosekæret skal holdes lukket og låst i vintersæsonen (Efter efterårsferien til før påske) Husk altid at lukke og låse bommen efter dig. Det gælder også for håndværkere og gæster. 

 7. Hunde og katte skal holdes på egen parcel og må ikke være til gene for andre. Uden for parcellen skal hunde føres i snor. 

 8. Hver parcel skal være forsynet med postkasse med angivelse af navn og husnummer. 

 9. Bygninger og parcel skal holdes, så det fremstår ordentligt og vedligeholdt i enhver henseende.
  • Haven skal fremstå i ryddelig stand.
  • Græsrabatter mod vejen slås mindst én gang om måneden i sommerperioden.
  • Hække, træer og buske, der er placeret mod vejen skal beskæres, så der fra midten af vejen til beplantning er 2 meters fri passage. Således at vejen former en korridor med fri passage i 4 x 4 meter.
  • Dele af haven kan udlægges som vild natur, eng eller overdrev.
  • I øvrigt henvises til lokalplan nr. 47. 

 10. Henstillinger fra lokalbestyrelsen skal øjeblikkeligt efterkommes, jævnfør §12 i OFs vedtægter.

Share This