Vælg en side

cropped-cropped-OF-LOGO-1.png

ORDENSREGLER
– for OF-Lynæs

 1. Motordrevne redskaber og græsslåmaskiner må kun anvendes i følgende tidsrum:
  • Mandag – lørdag kl. 9-18 (Fredag er græsslåning dog tilladt til kl. 19)
  • Søn- og helligdage kl. 9-12
 2. Kørsel må kun ske med en hastighed på højest 15 km i timen.
 3. Parkering må kun ske på egen parcel eller på parkeringspladsen ved fælleshuset eller på parkeringspladsen
  Elvervænget 18. Parkering på vejene er således ikke tilladt. Parkering af køretøjer med egenvægt over 3500 kg er ikke tilladt i området.
 4. I henhold til brandvedtægterne skal vejene altid holdes fri i 4 meters bredde og 4 meters højde.
 5. Afbrænding af haveaffald må kun ske i perioden 1. december til 1. marts, højst 200 liter i en jerntønde eller lignende. Hyggebål er tilladt, men skal foregå fra et bålsted og må ikke være til gene for andre. Der henvises endvidere til Halsnæs Kommunes hjemmeside.
 6. Den kommunale renovationsordning tømmer de individuelle restaffaldsbeholdere hver anden uge i sommerhalvåret og de fælles restaffaldsbeholdere hver anden uge i vinterhalvåret. Derfor må de individuelle  restaffaldsbeholdere (altså dem der står ved hver parcel) kun anvendes i perioden 1. april – 30. september. De fælles restaffaldsbeholdere (altså dem ved fælleshuset) skal anvendes i perioden 1. oktober – 31. marts. Der henvises i øvrigt til kommunens genbrugsstation på Håndværkerbakken (ved Ullerup Skovvej).
  Du kan læse mere, om hvornår der indsamles storskrald, og hvad der indsamles, på Halsnæs Kommunes hjemmeside, eller følg linket på OF-Lynæs’ hjemmeside www.of-lynaes.dk
 7. Bommen på Tornerosekæret skal holdes lukket og låst i vintersæsonen (Efter efterårsferien til før påske) Husk altid at lukke og låse bommen efter dig. Det gælder også for håndværkere og gæster.
 8. Hunde og katte skal holdes på egen parcel og må ikke være til gene for andre. Uden for
  parcellen skal hunde føres i snor.
 9. Hver parcel skal være forsynet med postkasse med angivelse af navn og husnummer.
 10. Bygninger og parcel skal holdes, så det fremstår ordentligt og vedligeholdt i enhver
  henseende.
  • Haven skal fremstå i ryddelig stand.
  • Græsset skal slås mindst én gang om måneden i sommerperioden.
  • Hække, træer og buske, der er placeret tæt på skel, skal beskæres, så der fra midten af vejen til beplantning er 2 meters fri passage.
  • Dele af haven kan udlægges som vild natur, eng eller overdrev.
  • I øvrigt henvises til lokalplan nr. 47.
 11. Henstillinger fra lokalbestyrelsen skal øjeblikkeligt efterkommes, jævnfør §12 i OFs vedtægter.

Foreslået vedtaget på lokalgeneralforsamlingen 2021

Share This