Vælg en side

Referat af bestyrelsesmøde O/F Lynæs 26-01-2023

Til stede: Lis, Ingelise, Bent, Mads, Lonnie 

Afbud: Anne 

Referent: Lonnie 

Dagsorden

 1. Referat fra sidste møde
  Godkendt 
 2. Nyt fra formanden
  Nyt fra HB.
  Bent deltog i HB møde i december. Det var vores ønske, at hovedforeningen overtog administrationen bankforretningen. Dette vil eventuelt blive taget op igen, men der var ikke umiddelbart tilslutning her og nu.
  Byggeriet ved Højbjerg og genetableringen af stien op til foreningen, byggeriet forventes
  Færdigt marts 2024. dette oplyser bygherren.
 3. Gennemgang af økonomien
  Vi går ud af året med et underskud på 190.000, dette på baggrund større investere som legeplads og en ikke forventet etablering af containerplads( ny affaldsordning).
  Ifølge budget vil der også være underskud i 2023.
  Bestyrelsen bliver nødt til at kigge ind i stigende udgifter, derved også eventuel stigning af kontingent 2024.
 4. Sager til fælles drøftelse
  Bent orienterede om af snak med Halsnæs forsyning ( hnf.dk) , det drejede sig omlægning af Ullerup å og etablering af et .regnvandsbassin.vi inviterer dem til general forsamling og de vil der give en orientering til medlemmerne
  Planlægning af generalforsamlingen
  Praktiske opgaver blev fordelt mellem bestyrelsen.
  Mads sender indkaldelse ud til generalforsamlingen.
 5. Evt.
  Bent er ved at få lavet en aftale med Halsnæs forsynlig af oprensning af grøften til Ullerup å.
 6. Næste møde bliver aftalt efter valg til bestyrelsen på generalforsamlingen.
 7. vi åbner lørdag 1 april for bommen og årets sæson starter 😊
Share This