Vælg en side

Referat af bestyrelsesmøde søndag d. 14. april 2019 i Lynæs

1. Referat fra generalforsamling

2. Nyt fra formanden

3. Valg af næstformand og referent

4. Gennemgang af økonomien

5. Sager til fælles drøftelse

a. Fastlæggelse af datoer for bestyrelsesmøder, fællesarbejde etc

b. Sommerfest

c. Søndagsvagter

6. Evt.

7. Næste møde

 

Ad 1: Godkendt. Vi talte om, at regnskabet måske bør gennemgås i hovedtræk på de kommende generalforsamlinger.

Ad 2: Fra HB: Ågerups bestyrelse har tilbagebetalt penge, som de uretmæssigt har modtaget.

Der er nu tegnet ulykkesforsikring for fællesarbejde. Forsikringen gælder lemlæstelse og død.

I Kvistgård har en række medlemmer fået lov til at udvide deres grunde på fællesarealet. Dette er en fejl, der nu skal tilbagerulles.

Ad 3: Jacob er igen referent og næstformand. Mads deltager stadig i HB-møderne.

Ad 4: Økonomien ser stadig god ud, og skiftet fra Danske Bank til Merkur Bank er (efter megen bøvl) ved at falde på plads. Mads og Ingelise tager en snak med hovedkontoret om, hvordan vi får bogført på en overskuelig og fornuftig måde.

Ad 5: a: Bestyrelsesmøder: 11/5, 16/6, 14/7, 11/8, 22/9

Arbejdsdage: 16/6, 14/7, 11/8, 22/9

 

Søndagsvagter:

b: Sommerfesten bliver lørdag d. 20/7. Lis skriver ud om det i Lynæsposten.

c: Søndagsvager kl. 11-12:

21/4: Jacob

28/4: Lukket

5/5: Jacob

12/5: Lukket, da der er åbent om lørdagen (11/5)

19/5: Jan

26/5: Lis

2/6: Mads

9/6: Bent

16/6: Bestyrelsesmøde

23/6: Susanne

30/6: Jan

7/7: Lis

14/7: Bestyrelsesmøde

21/7: Jan

28/7: Ingelise

4/8: Mads

11/8: Bestyrelsesmøde

18/8: Bent

25/8: Susanne

1/9: Lis

8/9: Mads

15/9: Ingelise

22/9: Bestyrelsesmøde

29/9: Susanne

Ingelise har købt kalender til trailerbooking og til fælleshuset. Jan køber en kodelås til traileren. Vi køber ikke branddaskere på nuværende tidspunkt.

Ad 6: Lis beder Henrik lægge de gældende fortolkninger af lokalplanen på hjemmesiden. Mads formulerer en skrivelse til Lynæsposten om de for store huse, der er bygget i lokalforeningen.

Mads laver et lille M-files-kursus på næste bestyrelsesmøde.

Ad 7: Næste møde bliver lørdag d. 11/5 kl. 10.

Share This