Vælg en side

Referat af bestyrelsesmøde d. 11. maj 2019:

 1. Referat fra sidste møde
  Ingen bemærkninger
 1. Nyt fra formanden
  Nyt byggeri på Elvervænget 13 – har problemer med el-forsyningen

Bordrunde:

 • ToDo liste i kalenderen til opgaver til fællesarbejde
 • Trampolinen – hvad gør vi med den – den er ikke lovlig
 • Uindregistreret campingvogn på Nøkkevangen 3
 • Sommerfestkomite: Stine, Janni, Signe, og Lis 
 • Første nr. af Lynæsposten er på trapperne.  
 1. Nyt fra næstformanden
 2. Gennemgang af økonomien
  Ingelise har udsendt et kontoudtog.
  Vi har skiftet bank til Merkur
  Ellers ser økonomien godt ud.

 3. Sager til fælles drøftelse

a. Renovationsordning

Jan snakker med Bent om kontakt til kommunen/Rennovationsselskabet  vedr. opsætning af affaldsbeholdere til plast og metal. Der er intet ønske om at afskaffe de individuelle restaffaldsbeholdere.  

b. Lynkursus i M-files

Vi gennemgik funktionaliteten i m-files og vi tager en runde mere senere på årest

c. Mere træfældning – 

Vi tager debatten på generalforsamlingen næste år. 

 1. Evt.
 2. Næste møde

16. juni

Share This