Vælg en side

Referat af bestyrelsesmøde søndag d. 16. juni

Til stede: Jan, Mads, Bent, Ingelise, Lis og Jacob

Dagsorden

  1. Referat fra sidste møde
  2. Nyt fra formanden
  3. Nyt fra næstformanden
  4. Gennemgang af økonomien
  5. Sager til fælles drøftelse

a. Renovationsordning – fortsat

b. Lynkursus i M-files – fortsat

c. 

d. 

  1. Evt.
  2. Næste møde

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Vi havde en lille drøftelse af vand i området, og regner snart med, at der sker noget, da det er øverst på hovedforeningens liste over vandproblemer, der skal løses.

Ad 3) Den gamle legeplads er taget ned, og der er givet byggetilladelse til den nye. Vi afventer dato på levering.

Ad 4) Vi har betalt for sagsbehandling af legeplads, men det er ikke os, men legepladsfirmaet, der skal betale regningen. Ingelise afventer forventet tilbagebetaling.

Ad 5)

a. Mads hører OF Thorup, hvordan det er med deres affaldssortering.

b. Hvis vi oplever problemer eller har spørgsmål omkring M-files, rettes disse til Torben Lofert.

c. Mads beder om forslag til træer, der ønskes fældet i julinummeret af Lynæs-posten.

d. Jacob køber en parasol med fod og evt. overtræk.

Ad 6) Sommerfest. Udvalget er nu: Lis, Signe og Jannie. Mads hejser flaget om morgenen. Ingelise vurderer, om hendes skulder kan lave morgenyoga.

Ad 7) Næste bestyrelsesmøde er d. 14/7, hvor der også er fællesarbejde.

Share This