Vælg en side

Referat af bestyrelsesmøde søndag d. 14. juli

Dagsorden:

1. Referat fra sidste møde

2. Nyt fra formanden

3. Nyt fra næstformanden

4. Gennemgang af økonomien

5. Sager til fælles drøftelse

  • a. M-files – fortsat
  • b. Gennemgang af parceller med ulovligt byggeri
  • c. Dialog med Kjeld Morel og Halsnæs kommune vedr. klimasikring

6. Evt.

7. Næste møde

Ad 1: Er sendt til webmaster. Godkendt.

Ad 2: Nøkkevangen 14 er solgt. Hovedforeningen arbejder stadig på eksklusionssag. 

Ad. 3: Havevandring for alle d. 1/8 kl. 15. Afgang fra Fælleshuset. Ender hos Jytte og Claus.

Brandvæsen kan komme ind i området, selv om bommen er lukket. 

Ad 4: Alt er i orden. Der er stadig mange penge på kontoen. 

Ad 5: 

a: Spørgsmål rettes til Torben Lofert.

b: Mads formulerer et forslag til HB.

c: Mads har været i dialog med formandskabet om Kjeld Morel, som åbenbart har kontaktet Halsnæs Kommune. Mads foreslår på næste HB-møde, at formandsskabet ikke må kontakte kommunerne, uden de først har haft et formøde med den pågældende lokalforening.

Ad 6:

Jan og Ingelise sætter et skilt op om ordensregler til svævebanen.

Jan køber låse til skraldespandene til restaffald ved fælleshuset, så de kan låses af i sommerhalvåret. 

Ingelise kontakter Henning-træmand omkring et tilbud på etablering af terrasse mellem fælleshus og toiletbygningen.

Jacob køber blomsterfrø til området bag fælleshuset og ved petanque-banen.

Ad 7: Næste møde er d. 11/8, hvor der også er fællesarbejde

Share This