Vælg en side

Referat af bestyrelsesmøde søndag d. 11. august 2019

Dagsorden:
1. Referat fra sidste møde
2. Nyt fra formanden
3. Nyt fra næstformanden
4. Gennemgang af økonomien
5. Sager til fælles drøftelse
a. Træfældning v2.0
b. Gennemgang af parceller med ulovligt byggeri
c. Havemand
d. Svævebane
e. Halsnæs Forsyning 
f. Hunde
6. Evt.
7. Næste møde
Ad 1: Godkendt
Ad 2: Kjeld Morell og Bent planlægger et møde med Halsnæs Kommune om problemer med våde grunde og vandafledningen i Ullerup Å.
Ad 3: Intet
Ad 4: MobilePay giver administrative problemer, og koster 75 øre for hver eneste overførsel, vi modtager. Ingelise og Mads kontakter hovedforeningen for at finde en bedre løsning, og for evt. at bede dem sørge for kontering.
Ad 5:
a: Udskydes til næste år
b: Udskydes
c: Opslag tilrettes, så der står havemand m/k, og så det fremgår, at stillingen evt. kan deles af to personer (en pedel og en havemand). Indtil videre må medlemmer, der anvender toilet og vaskemaskine, selv sørge for at holde toiletterne pæne og rene.
d: Vi beder legepladsleverandøren om at fremstille et skilt, hvorpå det fremgår, at svævebanen af hensyn til naboerne kun må benyttes mellem kl. 9 og kl. 18. Legepladsudvalget og et par medlemmer af bestyrelsen har haft et møde med leverandøren og kigget på en eventuel flytning af svævebanen. Dette er en noget bekostelig affære, som generalforsamlingen må tage stilling til til foråret. Bestyrelsen fremsætter forslag med budget.
e: Jan har været i gentagende kontakt med Halsnæs Forsyning. Vinterskraldespandene er tømt, spulet og aflåst frem til vinterordningen stater igen. Den lille restaffaldsskraldespand mangler låget. Jan er (stadig) på sagen.
f: To medlemmer er blevet bidt. Hundens ejer gøres opmærksom på, at hundene er til gene og fare, hvilket iflg. § 12 i vedtægterne er eksklusionsgrund. Hundenes ejer får påbud om omgående at tage hånd om situationen.
Ad. 7: Næste møde d. 22/9 (flyttes formodentlig)
Share This