Vælg en side

DagsordenDagsorden

1. Referat fra sidste møde
2. Nyt fra formanden
3. Nyt fra næstformanden
4. Gennemgang af økonomien
5. Sager til fælles drøftelse
a. Ansættelse og aflønning af Havemand/Rengøringsassistent
b. Møde med Halsnæs Kommune vedr. Ullerup Å
c. Møder i vintersæsonen
d. Bestyrelsesmiddag / Julefrokost
e.  Henvendelser fra medlemmerne
e.1. Høje træer Dværgbakken/Dovrehøjen
e.2. Byggestøj på Elvervænget
f. Fællesarbejde
g. Nedlukningen for vintersæsonen
h. Mobile Pay
i. Nye naboer ved mosen i Højbjergområdet
6. Evt.
7. Næste møde

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Der har været et ekstraordinært møde omkring afvanding i Kvistgård. Det er et større projekt, som kommer til at løbe over de næste år. Lokalforeningen i Kvistgård betaler 15% og hovedforeningen betaler resten.

Ad 3: Intet.

Ad 4: Økonomien ser stadig godt ud. Der er betalt for legepladsen.

Ad 5:
a: Der er en enkelt ansøger, der har budt ind på både at stå for rengøring og havearbejde. Mads og Ingelise forsøger at lave en aftale med ham om aflønning og arbejdets omfang. Ingelise sender kontaktinformation.
b: Keld Morell og Bent holder er møde med Halsnæs Kommune her i foreningen tirsdag.
c: Bestyrelsesmøde hos Lis onsdag d. 15/1, Asgårdsvej 10, 1811 Frederiksberg. Generalforsamling onsdag d. 18/3 kl. 17.30 (spisning).
d: Julefrokost onsdag d. 20/11. Ingelise bestiller bord og Mads inviterer.
e.1: Dialogmøde forsøges med de involverede andelshavere og to fra bestyrelsen som deltagere.
e.2: Der har været gener over byggestøj på Elvervænget. For fremtiden vil vi udspecificere på byggegodkendelsen, hvilke ordensregler, der gælder for fx motorstøj i foreningen.
f: Lørdag d. 22/9 er der fællesarbejde. Ingelise og Jacob står for arbejdsledelse. Punkter er bl.a. trampolin- og basketballnet-nedtagning, stolpe med områdekort skal op, æbletræer skal plejes.
g: Klarer ny havemand
h: Der er yderligere et gebyr på vej, men det er svært at finde et alternativ.
i: OF bør lave et høringssvar, når projektet kommer i høring. Vi gør opmærksom på vandafledning og adgangsveje.

Ad 6: Ingelise undersøger fortsat muligheden for at dele adressekarotek med Lis.

Ad 7: D. 15/1 hos Lis.

Share This