Vælg en side

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 15. januar 2020

Dagsorden

1. Referat fra sidste møde

2. Nyt fra formanden

3. Nyt fra næstformanden

4. Gennemgang af økonomien

5. Sager til fælles drøftelse

a. Planlægning af generalforsamling

b. Henvendelse fra Allan og Linda

c. Andet

6. Evt.

7. Næste møde

Ad 1.: Godkendt

Ad 2.: Mads orienterede bl.a. om situationen i Kvistgård.

Ad 3.:

Intet

Ad 4.:

Ingelise siger noget om regnskabet til generalforsamlingen, da det blev efterspurgt på GF sidste år. Allan Jørgensen har kontrolleret og underskrevet bilag. Økonomien ser god ud, trods ekstraordinære udgifter til bl.a. legeplads, træfældning og havemøbler.

Ad 5.: 

a: Ingelise har bestilt mad. Anas og Emma Carla spørges af hhv. Ingelise og Jacob, om de vil gå til hånde med servering og opvask. Jacob køber øl, vin og vand. Ingelise og Lis køber kaffe servietter osv. Mads har booket lokalet. Mads hører, om Susanne vil være ordstyrer. Lis formulerer forslag om evt. svævebaneflytning. Bestyrelsen mødes kl. 16.30 før generalforsamling.

b: Mads og Bent arbejder på at få Kjeld Morell til at undersøge og anbefale en kote og derefter forhåbentlig få Halsnæs Kommune til at dispensere, så vi kan få en højere gulvkote.

c: Dialogkaffe om træer holdes i Lynæs i forbindelse med påsken, så der er mulighed for at se træerne.

Ad 6.: Der er ikke etableret en ny terrasse på fælllesområdet endnu, selvom GF satte penge af til det sidste år. Vi savner et godt tilbud på arbejdet. 

Ad 7.:

Bestyrelsen aftaler nyt møde på GF. På dette møde aftales bl.a. vagter.

Share This