Vælg en side

Referat af bestyrelsesmøde skærtorsdag 9. april 2020

 1. Referat fra sidste møde
 2. Nyt fra formanden
 3. Nyt fra næstformanden
 4. Gennemgang af økonomien
 5. Sager til fælles drøftelse
 6. Planlægning af generalforsamling
 7. Henvendelse fra medlem
 8. Henvendelse fra medlem
 9. Havemand situationen
 10. Planlægning af sæsonen; møder, vagter, fester etc.
 11. Dialogkaffe med beboerne omkring de store træer mellem Dovrehøjen og Dværgbakken
 12. Evt.
 13. Næste møde

Ad. 1: Kort referat af onlinemøde godkendt.

Ad. 2: Det er endnu uklart, om der bliver afholdt kongres i år. Planen var september, men det er ikke realistisk at få afholdt generalforsamlinger. Sommerfesten forventer vi ikke bliver til noget i år. Hovedforeningen har indgivet klage til planklagenævnet ang. planlagt byggeri på Højbjerg. Katja Cliff, Elvervænget, sender (som privatperson) en klage til Halsnæs/Naturklagenævnet. Vi dækker udgiften.

Ad. 3: Der er brug for at få lavet veje. Mads laver en aftale med firmaet, der har stået for det de seneste to år. Jan kontakter elektriker med henblik på at få ordnet det således, at vaskemaskine, vandvarmer og håndtørrer kan køre samtidig.

Ad. 4: Der er stadig god økonomi. Bents kone, Nina, har tilbudt at bogføre for lokalforeningen. Hun skal ikke være medlem af bestyrelsen, da der kun må være en tillidspost pr. parcel. Hun får ikke adgang til at hæve eller indsætte på foreningens konto, men til at se, hvad der står. Ingelise sender opdaterede økonomipapirer til bestyrelsen, da de ikke er kommet med til bestyrelsesmødet. Ingelise afregner snarest med foreningens ”vagter”, Eddie og Kirsten.

Ad. 5:

a: Bestyrelsen fortsætter, grundet corona, som ”forretningsministerium”, til vi kan afholde generalforsamling.

b: Der er ro på.

c: Mads har talt med medlemmet, og lavet en aftale.

d: Flemming er stadig have- og rengøringsmand.

e: Se liste nedenfor.

f: Mads undersøger muligheden for at afholde et møde med de implicerede medlemmer.

Ad. 6: Henvendelse fra medlemmer. Mads svarer på deres mail.

Mads kontakter ligeledes de personer, der har stillet forslag til generalforsamlingen, da vi nu ikke kan afholde GF foreløbig.

Bestyrelsen har observeret knækket brønd på hjørnet Dovrehøjen/Nøkkevangen – hjulspor afslører stor lastbil. Der følges op omkring reparation af brønd.

Ad. 7: Næste bestyrelsesmøde er 10. maj kl. 12.

Diverse datoer

Bestyrelsesmøder:

10/5 kl. 12

14/6 kl. 12

12/7 kl. 10

9/8 kl. 12

20/9 kl. 12

Arbejdsdage:

Vi afholder fællesarbejde, men sørger for ikke at være for mange personer samlet.

10/5 kl. 10-12. Jan leder og dirigerer.

14/6 kl. 10-12. Ingelise leder og dirigerer.

9/8 kl. 10-12. Bent leder og dirigerer.

20/9 kl. 10-12. Jacob leder og dirigerer.

Vagter kl. 11-12:

12/4: Jacob

19/4: Lis

26/4: Jan

3/5: Bent

10/5: Arbejdsdag

17/5: Jan

24/5: Mads

31/5 Jacob

7/6: Jan

14/6: Arbejdsdag

21/6: Bent

28/6: Lis

5/7: Ingelise

12/7 Bestyrelsesmøde kl. 10-12

19/7: Mads

26/7: Ingelise

2/8: Lis

9/8: Arbejdsdag

16/8 Mads

23/8 Jacob

30/8 Ingelise

6/9 Mads

13/9 Bent

20/9 Arbejdsdag

27/9 Jan

Share This