Vælg en side

Referat af bestyrelsesmøde 10. maj 2020

1. Referat fra sidste møde

2. Nyt fra formanden

3. Nyt fra næstformanden

4. Gennemgang af økonomien

5. Sager til fælles drøftelse

a. Ny opmåling af området af Kjeld Morell
b. Byggeriet på Dovrehøjen
c. Generalforsamling?
d. Sommerfest?
e. Ny terrasse ved fælleshuset

6. Evt.

7. Næste møde

Ad. 1: Godkendt

Ad. 2: Der er møde i HB for første gang i lang tid d. 11/5. Nogle områder har indkaldt til generalforsamling, andre afventer situationen.

Ad. 3: Værktøjsudlån: Jan laver en liste. Ingelise køber en blok med pen til liste med udlån. Salgserklæringsdokumentet i M-files er opdateret.

Ad. 4: Nina har nu overtaget bogføringen fra Ingelise. Økonomien er god. Vi vælger foreløbigt at fastholde prisen på brug af vaskemaskine.

Ad. 5:

a: Vi søger dispensation for kotehøjde hos kommunen, så vi forhåbentlig kan undgå alt for våde huse i fremtiden. Der er tilsyneladende nogen, der smider have- og byggeaffald i ”åen” langs foreningen.

b: Der er rejst tvivl om nybyggeri på Dovrehøjen. Bestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen.

c: Bestyrelsen udsætter beslutningen om indkaldelse til GF, til vi er sikre på, at der er plads til at alle medlemmer kan være til stede, uden at det overskrider gældende retningslinjer for tilladte forsamlingsstørrelser.

d: Sommerfest er stadig aflyst, til der evt. kommer nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelse og/eller regering.

e: Vi venter til efter generalforsamlingen med at gøre noget ved evt. terrassebyggeri ved fælleshuset, da der er kommet tvivl om, hvorvidt det stadig er relevant.

Ad. 6: Jan undersøger, hvad det vil koste at bygge et nyt ladeskur. Mads beder ”vejmanden” om at ordne den brønd, der er gået i stykker på hjørnet mellem Nøkkevangen og Dovrehøjen, så regning kan sendes til vognmand. Henrik får nyt program ”Affinity’” til at lave Lynæs-posten i. Mads skriver en mail til de medlemmer, der skal til ”dialogkaffe om høje træer.

Ad. 7: Bestyrelsesmøde d. 14/6 kl. 12.

Share This