Vælg en side

Referat af bestyrelsesmødet søndag d. 12. juli OF Lynæs

Ingelise og Jan var fraværende

Dagsorden:

1. Referat fra sidste møde

2. Nyt fra formanden

3. Nyt fra næstformanden

4. Gennemgang af økonomien

5. Sager til fælles drøftelse

a. Lokalplan og diskussion med kommunen

b. Generalforsamling

c. Høstmiddag efter GF

6. Evt.

7. Næste møde

 

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Hovedforeningens holdninger til salg forklares i formandens beretning på GF.

Ad 3: Intet

Ad 4: Vejmand er betalt. Ellers ikke det store.

Ad 5:

a:

Bestyrelsen indgår, evt. i samarbejde med OF Torup, i en dialog med Halsnæs, om at få tydeliggjort uklarheder i lokalplanens regler, samt evt. at få nye regler for gulvkoter.  Mads tager fat i formandsskabet. Bent, Lis og Mads deltager gerne i møder. Bent tager desuden igen kontakt med Halsnæs omkring grøften langs Dværgbakken, da der igen har været oversvømmelse på en af grundene dér.

b:

De enkelte forslag blev drøftet af bestyrelsen, og forslagene omkring svævebane stilles i rækkefølge således, at det mest vidtgående forslag gennemgås først. Ang. terrasse ved fælleshus, lægges der op til at drøfte, om det overhovedet stadig er aktuelt at etablere en sådan. Mads samler materiale og skriver dagsorden mv. Ingelise sender det ud til medlemmerne.

c:

Planlægges nærmere på næste bestyrelsesmøde.

6: Intet

7: Næste bestyrelsesmøde er d. 9/8 kl. 12-14 (efter fællesarbejde).

Share This