Vælg en side

Referat af bestyrelsesmøde, søndag d. 27. september i OF Lynæs

Dagsorden:

1. Referat fra sidste møde

2. Nyt fra formanden

3. Nyt fra næstformanden

4. Gennemgang af økonomien

5. Sager til fælles drøftelse

a. Opfølgning på kongres

b. BBR registrering

c. Møder, julefrokost oa. i vinterhalvåret

d. Nøkkevangen 14

e. Dværgbakken 44

f. Dialog med Halsnæs kommune

g. Fælles økonomisystem

h. Træfældning

i. Ullerup å

6. Evt.

7. Næste møde

Ad. 1: Godkendt

Ad. 2: Intet

Ad. 3: Intet

Ad. 4: Det har mest været de almindelige, faste udgifter, vi har haft siden sidst. Økonomien er fortsat god. Bogholder (Nina) og Ingelise er tilmeldt kursus i Economics.

Ad. 5:

a: Intet

b: Vi har modtaget BBR-registrering fra Halsnæs Kommune. Andelshavere der ønsker at ændre BBR registreringen kan rekvirere et skema hosbestyrelsen.

c: Julefrokost for bestyrelse m.fl. afholdes torsdag d. 10/12 kl. 18. Lis reserverer bord. Mads inviterer.

Bestyrelsesmøde afholdes d. 21/1-2021 kl. 17.30 hos Lis.

Generalforsamling d. 18/3 kl. 17.30 i Emdrup. Ingelise finder ud af, hvad vi skal spise.

d: Mads har sendt et forslag til en formulering af en aftale til formandsskabet. Vi afventer deres svar.

e: Vi har igen drøftet situationen omkring Dværgbakken 44.

f: Bent skriver et forslag til dispensationsansøgning til  lokalplanen.

g: Der er kursus i Economics d. 19/10.

h: Ingelise sender en skrivelse rundt, så alle kan komme med ønsker om træer, man ønsker fældet.

i: Bent arbejder på at få afklaret, om der bliver sat penge af på budgettet i kommunen til vandafledning i Ullerup Å. Der har igen været oversvømmelser på flere parceller på Dværgbakken og Elvervænget. Kommunen var ude at grødeskære åen lørdag d. 27/9. Ingelise ringer til landmanden, hvis grund
grænser op til foreningen, for at høre ham, om han vil rense grøften op og lægge jorden fra bunden op på sin egen side af grøften.

6: Ingelise kigger på nye skilte og stolper, så bilister kan se fartbegrænsningen på 15 km/t – også når de er på vej ud af foreningen.

7: Næste bestyrelsesmøde er d. 21/1-2021 kl. 17.30 hos Lis.

Share This