Vælg en side

Referat af bestyrelsesmøde søndag d. 29. nov. kl. 19:00 på Zoom

Dagsorden:

5. Sager til fælles drøftelse
  a. Forslag til dispensation fra Lokalplanen fra Halsnæs Kommune
  b. Nøkkevangen 14
  c. Julefrokost i en covid tid

6. Evt.

7. Næste møde

Vi rykkede direkte til punkt 5a

5.
a: der kunne ikke opnås enighed i bestyrelsen om hvorvidt målet for forhandling med kommunen bør være 80 m2 bebyggelse efter eget valg (inkl. eventuelle annekser og overdækkede terrasser) eller 60 m2 hus samt 10 m2 overdækket terrasse. Bent og Jan udarbejder et forslag.
Halsnæs Kommune vil se på koter som enkeltsager, da kommunen afventer en ny lokalplan. Bestyrelsen kommer med et oplæg til skrivelse.

b: Mads har kontaktet ejeren af Nøkkevangen 14 for at høre, om det er korrekt, at vedkommende har hyret en advokat. Mads har bedt formandskabet om at uddybe det, hvis der mod forventning er noget, der ikke allerede er belyst tilstrækkelig i den sag.

c: Julefrokost udskydes til foråret, hvor der formodentlig er kommet gang i COVID-19-
vaccinationer og forhåbentlig et lavere smittetryk.

6.
Jan tjekker ved lejlighed køleskabet i fælleshuset.

7.
Næste bestyrelsesmøde er d. 21/1-2021.

Share This