Vælg en side

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. maj 2021 i Lynæs 

Dagsorden:
1. Referat fra sidste møde
2. Nyt fra formanden
3. Nyt fra næstformanden
4. Gennemgang af økonomien
5. Sager til fælles drøftelse
1. Byggeansøgninger og salgserklæringer
2. Når vi nu ikke skal have et Skitseprojekt v/Morell, hvad skal vi så?
3. Opfølgning på storskrald
4. Måske kommer et medlem forbi
5. Fremtidig affaldssortering
6. Opfølgning på møde med FMS
7. En ny tømmetank sag
6. Evt.
7. Næste møde

Referat:
Ad 1: Godkendt.

Ad 2:
Mads og Bent har været ude at kigge på et par parceller for at nå til enighed med medlemmer om skel og div. bygninger. Der er allerede nået enighed i flere sager.

Ad 3: Intet

Ad 4: Økonomi. Der står over 600.000 på den store konto. Allan Jørgensen har fået vores bilag fra i fjor. Ladeskuret er blevet renoveret for ca. 21.000. Økonomien er stadig rigtig god.

Ad 5.
1: Mads har hidtil taget sig af de fleste byggeansøgninger. Hvis tegningerne er i overensstemmelse med vores lokalplan og den procedure, vi har udarbejdet, får folk en godkendelse. Ingelise anfægter, at medlemmer, som sender en tegning ind, muligvis får godkendt byggeri, men alligevel ikke kan være stensikker på, at byggeriet dermed er i orden. Mads påpeger, at tegningerne i sig selv ikke er en garanti for, at det endelige byggeri bliver opført lovligt.

Mads undersøger, hvad de i Frølunde skal betale for at få en landinspektør til at udmatrikulere deres grunde i forbindelse med kommende kloakering. I Harrestrup bruger de en landinspektør i forbindelse med udarbejdelse af salgserklæringer. Mads hører Harrestrup, hvad deres ordning koster dem.

2: Punktet udskydes.

3: Ingelise afleverer bomnøgle til Halsnæs Forsyning.

4: Et medlem fortalte om sit syn på, at der ikke er målfaste skel, og at der ikke er regler for varmepumper i foreningen. Medlemmer opfordres til at udarbejde gennemarbejdede forslag til generalforsamlingen, så det kan debatteres og sættes til afstemning.

5: Vi tager en drøftelse på Generalforsamling.

6: Fint møde. Opfølgning på et fysisk møde i efteråret.

7: Andelshaveren, der oplever problemer med sin tømmetank er blevet opfordret til at kontakte entreprenøren.

Ad 6. Evt.: Vi skal huske, at Bent har udarbejdet et forslag omkring vilde haver til generalforsamlingen.

Ad 7: Næste møde er d. 13/6 kl. 12 ved fælleshuset

 

Share This