Vælg en side

Referat af bestyrelsesmødet 11.7. 2021 kl. 12 i Lynæs

Til stede var Mads, Bent, Lis og Ingelise. Afbud fra Anne, Jacob og Jan.

Dagsorden:

 1. Referat fra sidste møde
 2. Nyt fra formanden
 3. Nyt fra næstformanden
 4. Gennemgang af økonomien
 5. Sager til fælles drøftelse
  1. Sneglegift eller ej
  2. Generalforsamling
  3. Pumpe i Elvervænget
  4. Byggetilladelse
  5. Salgserklæringer
  6. Forsikringer
  7. Postkasser
  8. Bestyrelsesfrokost
 6. Evt.
 7. Næste møde

Ad 1 Referat godkendt

Ad 2 Formanden nævnede de punkter, der er til fælles drøftelse under pkt. 5.

Ad 3 Intet nyt fra næstformanden 

Ad 4 Ser god ud

Ad 5

 1. Sneglegiften er brugt op. Vi køber ikke nyt. De enkelte medlemmer må købe selv, hvis de vil bruge det. Det kommer til at stå i næste Lynæs Posten
 2. Generalforsamlingen: Bestyrelsen vil foreslå Niels Erik på Dværgbakken som ordstyrer. I den anledning blev han orienteret om forløbet. Mads vil opfordre medlemmer med børn til at opstille til den ledige bestyrelsespost
 3. Pumpen i Elvervænget skal udskiftes eller øges med endnu en. Ingelise kontakter Vandkilden for pris på den entreprise.
 4. Mads erindrede om, at han 17.5. havde sendt procedure ved ansøgning om byggetilladelse til bestyrelsen. Der er to aktuelle sager. Der var fuld opbakning i bestyrelsen til, at Mads behandler begge sager. 
 5. Drøftelse ang. salgserklæring og byggetilladelse. Bestyrelsen må sørge for bedre vejledning i forbindelse med byggetilladelse. Den skal på hjemmesiden. Skel 3 meter fra vejmidte. Ved tvivl, må bestyrelsen spørges. Første punkt til behandling for ny bestyrelse.
 6. Forsikringer: First har opsagt vores hus- og maskineforsikring pr. 1.9. Mads har spurgt hovedforeningen om nyt selskab. Svar afventes. Mads spørger Topdanmark om pris og evt. overtagelse af alle vores forsikringer
 7. Der skal mindes om navn og nummer på postkasser i Lynæs Posten.
 8. Bestyrelsen vil holde frokost og tage afsked med Jacob en dag i august, Bilagskontrollant, Henrik og Flemming inviteres med. Alle med partner.

Mødet sluttede kl. 14.20 

 

Share This