Vælg en side

Referat fra bestyrelsesmødet søndag 12. juni 2022

Tilstede: Bent, Lis og Mads
Referent: Mads
Afbud: Jan, Lonnie, Ingelise og Anne

 Dagsorden:

  1. Referat fra sidste møde godkendt.
  2. Nyt fra formandenHovedkontoret i Gothersgade har overtaget opgaven med at sikre at vi i Lynæs er hensigtsmæssigt forsikret og de nye forsikringer skulle snart falde på plads.Sidste søndag udarbejdede vi én “salgserklæring” og to mere er på vej
  3. Gennemgang af økonomien. Udskudt til næste gang.Vi skal se at komme på foreningens “economics”. Mads kontakter foreningens bilagskontrollant.
  4. Sager til fælles drøftelse

1. Etablering af plads til ny affaldsordning
Anne og Lonnie kontakter PEAS A/S for at acceptere tilbuddet og tager dialogen med firmaet i forbindelse med etablering af den nye affaldsplads.

6. Evt.På fællesarbejde blev pladsen til den nye legeplads yderligere ryddet og grenaffald lagt på parkeringspladsen (Grenaffaldet på parkeringspladsen blev kørt væk af Svend Kristiansen og Søn mandag d. 13. :-))

Derudover blev der opsat skilte til sortering af affald i forbindelse med afhentning af storskrald i uge 25.

Informationer om fællesarbejde og bestyrelsesmøder fremstår ikke korrekt på hjemmesiden. Mads kontakter Henrik.

7. Næste møde; søndag d. 10. juli kl. 10:00 – 12:00

 

Share This